3dprinten: waar is precies het business model? Hier!

Posted by: revelating Tags: There is no tags | Categories: Uncategorized

December
2

De Business driver bepaalt

Disruptive technologies zijn guilty pleasures. De verleiding is groot om te filosoferen wat er straks allemaal kan. Over hoe anders de wereld gaat zijn. Terwijl we effectief alleen nog maar demo-versies of gadgets zien. Een vernieuwing maakt haar disruptieve karakter pas waar, zodra de innovatie het hart van een onderneming raakt. Dit hart wordt gevormd door business drivers: die factoren die groei aanjagen in de gebieden die het duurzame succes van een onderneming bepalen.

Revelating bouwt haar projecten langs de assen van het business driver model op. We vinden met u de sweet spot van techniek en business drivers.

De business drivers van de 4e industriële revolutie

In het ‘digitaliseren van productie’ door 3dPrinten en andere additive manufacturing technieken ,zien we zes business drivers die op dit moment echt andere business modellen mogelijk maken.

  1. Mass customisation: Commerciële wens tot het personaliseren van productie tegen acceptabel kostenniveau. Additive manufacturing maakt maatwerk en personaliseren mogelijk door het omzeilen van hoge vaste kosten.
  2. Functionele innovatie: Het doorbreken van technologische grenzen op gebied van vormen en ruimte gebruik. 3dPrinten realiseert complexe vormen, integreert functies, bespaart gewicht/ruimte
  3. Flexibilisering productie: Inrichten van flexibele, hybride productiesystemen. Mix van 3dPrinten en spuitgieten. Door het wegnemen van mallen/matrijzen is productie plotsklaps economisch schaalbaar van enkelstuks naar kleine series.
  4. Duurzaam/circulaire productie: Streven naar een circulaire economie / duurzaamheid als strategische asset. Leunend op specifieke kenmerken van 3dprinten kan additive manufacturing bijdragen aan deze doelstelling
  5. Virtuele productie: De virtualisatie van de productiefunctie maakt on demand / on location productie mogelijk. Denk aan het op locatie (bij de klant, op een booreiland) printen na digital distribution van het ontwerp.
  6. Lagere faalkosten: commercieel risico reductie door goedkoper produceren van kleine series. Goedkope trial&error. JIT-productie en ketenomkering: eerst verkopen, dan produceren

Comments are closed.