Business drivers

MASS CUSTOMISATION

Commerciële wens tot het personaliseren van productie tegen acceptabel kostenniveau. Lees hier hoe Additive manufacturing maatwerk en personaliseren mogelijk maakt door het omzeilen van hoge vaste kosten.

Lees meer...

FUNCTIONELE INNOVATIE

Het doorbreken van technologische grenzen op gebied van vormen en ruimte gebruik. Lees meer over het 3dPrinten van complexe vormen, integratie van functies, gewicht/ruimtebesparing

Lees meer...

DUURZAAM/CIRCULAIRE PRODUCTIE

Streven naar een circulaire economie / duurzaamheid als strategische asset. Leunend op specifieke kenmerken van 3dprinten kan additive manufacturing bijdragen aan deze doelstelling

Lees meer...

FLEXIBILISERING PRODUCTIE

Inrichten van flexibele, hybride productiesystemen. Mix van 3dPrinten en spuitgieten. Door het wegnemen van mallen/matrijzen is productie plotsklaps economisch schaalbaar van enkelstuks naar kleine serie.

Lees meer...

VIRTUELE PRODUCTIE

De virtualisatie van de productiefunctie maakt on demand / on location productie mogelijk. Denk aan het op locatie (bij de klant, op een booreiland) printen na digital distribution van het ontwerp.

Lees meer...

LAGERE FAALKOSTEN

Faalkosten zijn in veel sectoren relevant. Het foutgevoelige maatwerk kan geautomatiseerd worden. Ook dringt digital manufacturing commercieel risico´s terug door het goedkoper produceren van nulseries. Dit vraagt wel om een total cost of ownership benadering.

Lees meer...